Siirry ylös

FUAS

Yritysprojektit

Työskentely yritykselle tehtävässä projektissa

Opiskelijatyönä tehtävä yritysprojekti tarjoaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden tutustua yrityselämään ja soveltaa teoriaa käytännön yrityselämään.


Projektimuotoisessa opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö tavalla, joka mahdollistaa samalla projektityötaitojen oppimisen. Yritykselle tehtävässä projektissa keskeistä on asiakaslähtöisyys ja projektin suunnittelu tapahtuukin usein yhteistyössä asiakkaan kanssa. 


Oman alasi osaaminen kasvaa työelämäprojekteissa varmasti. Tämän lisäksi omaksut työelämän käyttämän keskeisen työmenetelmän jo opiskelunsa aikana. Projekteissa työskentelyn avulla opit myös työelämän kannalta tärkeitä yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja. 


Projektiluontoisen opiskelun kautta oman työn suunnittelu ja aikataulutustaidot vahvistuvat ja osaamista on mahdollista hyödyntää muissa opinnoissa. Projektimuotoisen oppimisen ja yritysyhteistyön avulla pääset tutustumaan yrityksiin ja toimintatapoihin jo opintojen aikana.

  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lamk
  • Laurea-ammattikorkeakoulu