Siirry ylös

FUAS

print
Graduate school

FUAS-liittouman YAMK-koulutusta kehitetään yhdessä Graduate School –nimen alla. Graduate School vahvistaa liittouman ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta lisäämällä opiskelijan opintojen valintamahdollisuuksia ja niiden kansainvälistämistä. FUAS Graduate Schoolin opintotarjonnassa ja TKI –toiminnassa korostuu tulevaisuuden käyttäjälähtöiset ja monimuotoiset palvelut.

 
HAMKin, Lamkin tai Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijana voit ottaa opintoja kaikista kolmesta FUAS-jäsenkorkeakoulusta. Opinnot ovat maksuttomia tutkinto-opiskelijoille. Yhteisissä YAMK-opinnoissa on 5-10 opiskelijan kiintiöt kumppaniAMKien opiskelijoille. Yhteisten, niin oman korkeakoulusi järjestämien kuin muiden FUAS-jäsenkorkeakoulujen järjestämien, YAMK-opintojen tarjonta näkyy oman koulun järjestelmästä. HAMKissa ja Lamkissa WinhaWillessä ja Laureassa SoleOPSissa (eHOPS). Ilmoittautuminen opintoihin tehdään oman AMKin järjestelmän kautta. Lisätietoa kesäopinnot ja lukuvuoden opinnot -sivuilla. 
 

Kansainväliset symposiumit

FUAS-liittouman Graduate School yhteistyössä järjestetään kansainvälisiä symposiumeja tukemaan YAMK-opiskelijoiden kansainvälistymistä ja opintoja. Symposiumin järjestelyistä vastaa vuorollaan kukin jäsenkorkeakoulu ja ne koostuvat asiantuntijaluennoista ja työpajoista. Ne on tarkoitettu jäsenkorkeakoulujen YAMK-opiskelijoille, mutta luennot ja työpajat ovat avoimia kaikille.
 
LUKUVUONNA 2016-2017
Ethical leadership and management -symposium
Laurea, Tikkurila 6.-7.10.2016
Ohjelma: ohjelma.pdf
 
Resposible business management -symposium
HAMK, Hämeenlinna 1.-2.12.2016
Ohjelma: ohjelma.pdf
Ilmoittautuminen: webropol-lomakkeella
 
Human resource and knowledge management -symposium
LAMK, Lahti 27.-28.4.2017
Ohjelma: HR_Symposium.pdf
Ilmoittautuminen: Lyyti-lomakkeella
 

Lukuvuoden 2017-2018 kansainväliset symposiumit:

  • Ethical leadership and management 5.-6.10.2017, Laurea
  • Responsible business management 23-24.11.2017, HAMK
 

Master Thesis Camp

FUAS-liittouman YAMK-koulutukset järjestävät vuosittain yhteisen yhteisen intensiiviviikon Master Thesis Campin tukemaan opinnäytetöiden tekoa. Intensiiviviikko koostuu  opinnäytetyön tekemistä tukevista heräteluennoista, pienryhmätyöskentelystä sekä oman opinnäytetyön itsenäisestä kirjoittamisesta, joista opiskelija voi rakentaa juuri oman opinnäytetyönsä kannalta tarkoituksenmukaisen ohjelman. Master Thesis Camp toteutetaan vuosittain kesäkuun alussa.
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lamk
  • Laurea-ammattikorkeakoulu