Siirry ylös

FUAS

print
AJANKOHTAISTA TUTKIMUSETIIKASTA, seminaari 4.4.2017 antia
Julkaistu 7.4.2017
FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen tutkimuseettinen toimikunta järjesti viidennen tutkimusetiikan seminaarin 4.4.2017 Laureassa Tikkurilassa. Seminaari keräsi ajankohtaisten asioiden äärelle nelisenkymmentä jäsenkorkeakoulujen edustajaa. Osallistujajoukko oli ilahduttavan monipuolinen. Joukossa oli niin opettajia, kehittäjiä, tutkijoita, it-toimijoita kuin opiskelijoitakin. Tälläkin kertaa oltiin ajankohtaisten asioiden äärellä.
Tietosuojakysymykset ja kyberturvallisuus olivat aamupäivän alustusten aiheena. Uusi tietosuojalaki tulee koskettamaan kaikkia korkeakoulutoimijoita sekä opetus-, tutkimus- että hallintotehtävissä. Se tulee tuntea ja oikeista toimintatavoista on syytä yhdessä sopia hyvissä ajoin. Kyberturvallisuus ei ole kaukainen ja yksityistä ihmistä koskettamaton asia. Jokainen tietoverkkojen käyttäjä on osa kokonaisuutta, jossa suuret mahdollisuudet, mutta myös suuret riskit ovat läsnä. Riskien tunnistaminen ja oman turvallisuuden vaaliminen on osaamista, jota korkeakouluissa tulee opettaa ja vaatia jokaiselta toimijalta.
Iltapäivän rinnakkaissessioissa käsiteltiin hanketoiminnan sekä opinnäytetöiden eettisiä kysymyksiä. Päivän avainsanoja olivat vastuullisuus, turvallisuus, luottamus, avoimuus sekä oikea-aikaisuus. Laurean vararehtori Kyösti Väkeväinen muistutti kuulijoita siitä, että parhaiten eettinen toimintatapa siirtyy korkeakouluyhteisöissä hyvän esimerkin kautta. Jokaisen tulee kantaa vastuu oman toimintansa etiikasta sekä vaatia hyvää ja oikeaa toimintatapaa myös kollegoilta.
Kiitokset asiantunteville alustajille: ylitarkastaja Anna Hänninen tietosuojavaltuutetun toimistosta, lehtori Pasi Törmä turvallisuusalan koulutusohjelmasta (Laurea), rinnakkaissessioiden puhujat tietohallintojohtaja Kimmo Pettinen (Laurea), riskienhallintapäällikkö Marjatta Kariniemi (HAMK), projektipäällikkö Sami Kauppinen (Laurea/Welive) sekä lehtorit Marilla Kortesalmi (Laurea), Päivikki Lahtinen (LAMK) ja Mikko Julin (Laurea).
Ja lämpimät kiitokset kaikille osallistujille. Keskustelut olivat vilkkaita ja innostavia. Ensi vuoden seminaaria suunniteltiin pidettäväksi tiistaina 10.4. HAMKissa.
Aamupäivän luentojen tallenteet löytyvät täältä: https://connect.funet.fi/p7ek8rupmc6/
Alustajien esityksiä:
FUAS-liittouman henkilöstölle on koottu kattava tutkimusetiikan verkkokirjasto seuraavaan osoitteeseen: https://moodle.hamk.fi/course/view.php?id=6511 Avain on etiikka.
 
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lamk
  • Laurea-ammattikorkeakoulu