Siirry ylös

FUAS

print
Automaattinen tiedonsiirto FUAS-jäsenkorkeakoulujen välillä päättyy
Julkaistu 28.9.2017
FUAS-opintojen opiskelija-, ilmoittautumis- ja arviointitietojen automaattinen siirtyminen korkeakoulujen välillä päättyy 29.9. klo 15.00. Opiskelija voi tämän jälkeen siirtää toisessa ammattikorkeakoulussa suorittamiensa opintojen arvioinnit Puro-palvelun kautta omaan korkeakouluunsa kirjattavaksi. FUAS-opintojen suoritusoikeus päättyy vuoden 2017 lopussa liittouman lakkauttamisen vuoksi.
Lisätietoja asiasta on saatavilla FUAS-jäsenkorkeakoulujen omissa tiedotuskanavissa.
(In English below)
Automatic transfers between FUAS member institutions will end on 29 September 2017
Automatic transfer of student information, enrolments and grades between FUAS member institutions will end on 29 September 2017. Students can use the Puro-service to transfer credits to their own university of applied sciences. FUAS studies' study entitlement will end on 31 December 2017 due to the federation dissolving.
More information is available at the FUAS member institution’s own information channels.
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lamk
  • Laurea-ammattikorkeakoulu