Siirry ylös

FUAS

print
Centria-, HAMK-,LAMK-, Laurea-benchmarkingilla haettiin oppia perustehtävien laadunhallintaan
Julkaistu 9.5.2017
Centria, HAMK, LAMK ja Laurea toteuttivat yhteistyössä BM-projektin maaliskuussa 2017. BM:n tavoitteena oli vaihtaa kokemuksia ja etsiä parhaita käytänteitä ammattikorkeakoulujen perustehtävien laadunhallinnasta. BM:n kohdistui niihin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) mukaisiin auditointikohteisiin, joissa ko. ammattikorkeakoulut olivat menestyneet hyvin laatujärjestelmien auditoineissa vuonna 2016:
·         Centria:Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitys (edistynyt taso)
·         HAMK: Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallinta (edistynyt taso)
·         LAMK: Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan laadunhallinta (kehittyvä taso)
·         Laurea: Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen (edistynyt taso)
BM:iin valmistauduttiin toteuttamalla kumppaniammattikorkeakouluille tiivis P-D-C-A-kehän mukainen kuvaus BM-kohteesta. Kuvauksen pohjalta kumppaniammattikorkeakoulut esittivät etukäteen BM-kohteeseen liittyviä kysymyksiä (max.3/amk) ja omia hyviä käytänteitä (max.2/amk), joita käsiteltiin yhteisesti BM-tilaisuuksissa (kaksi toteutusta).
Tutustu BM-projektin loppuraporttiin tästä.
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lamk
  • Laurea-ammattikorkeakoulu