Siirry ylös

FUAS

print
Human Resource and Knowledge Management symposium 2017
Julkaistu 24.3.2017
Lahden ammattikorkeakoulun FellmanniCampuksella järjestetään Human Resource and Knowledge Management symposium 27-28.4.2017. Symposium koostuu asiantuntijaluennoista ja työpajoista, joissa käsitellään monipuolisesti henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä.

Symposium on osa Graduate School –yhteistyössä järjestettävien kansainvälisten symposiumien sarjaa. Symposiumit ovat avoimia kaikille FUAS-liittouman YAMK-opiskelijat ja he voivat suorittaa symposiumit osana opintojaan.
Symposiumin ohjelma (sis. ilmoittautumislinkin)
FUAS Graduate School organises an international Human Resource and Knowledge Management symposium on 27-28.4.2017 at Lahti FellmanniCampus. The symposium consists of expert lectures and workshops, which deal with a wide range of topical issues and phenomena related to human resources management.
 
Symposium is a part of series of international symposiums organised in FUAS Graduate School cooperation. Symposiums are open for all FUAS Master's students and they may complete symposiums as part of their studies.  
 Symposium Programme (inc. enrollment link)
  
 
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lamk
  • Laurea-ammattikorkeakoulu