Siirry ylös

FUAS

print
FUAS-liittouma
​FUAS-liittouma, Federation of Universities of Applied Sciences, on Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Lahden ammattikorkeakoulun (Lamk) ja Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) muodostama strateginen liittouma. Tämä itsenäisistä ammattikorkeakouluista muodostuva liittouma toimii Helsingin laajalla metropolialueella: Uusimaa, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme.
 
Tässä Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulujen strategisessa liittoumassa on n. 20 000 opiskelijaa, joka on 14 % koko maan ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrästä. Vuonna 2013 FUAS-liittouman jäsenkorkeakoulujen kokonaisrahoitus oli yhteensä noin 150 M€ ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan volyymi (TKI) oli n. 23 M€. Päätoimista henkilöstöä jäsenkorkeakouluilla on yhteensä n. 1400 henkilöä (henkilötyövuotta).
 
FUAS-liittouma on korkeakoulupoliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka vahvistaa sen jäsenammattikorkeakoulujen alueellisia toimintaedellytyksiä sekä valtakunnallista ja kansainvälistä kilpailuasemaa.
 
FUAS-liittouma palvelee Helsingin laajan metropolialueen opiskelijoita, elinkeinoelämää ja julkishallintoa tarttumalla kansainvälistyvän toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liittoumassa kukin ammattikorkeakoulu vastaa oman toiminta-alueensa koulutustehtävästä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI) sekä aluekehitystehtävistä. 
 
Liittouman toiminta pohjaa yhteiseen strategiaan ja liittoumasopimukseen. Liittoumasopimus määrittää liittouman toiminnan ja ohjauksen keskeiset periaatteet sekä yhteisesti sovittujen toimielimien päätösvallan ja tehtävät.
 
FUAS-visio 2020
FUAS-liittouma mahdollistaa jäsenkorkeakoulujensa opiskelijoille valtakunnan laajimmat, laadukkaat ympärivuotiset opiskelumahdollisuudet. Liittouma mahdollistaa jäsenkorkeakoulujensa toiminta-alueiden pk-yrityksille ja yhteisöille kattavimmat, monipuoliseen asiantuntijuuteen pohjautuvat TKI-palvelutuotteet.
 
 
 
Painoalat
FUAS-painoalat ohjaavat ja jäsentävät liittouman koulutus- ja TKI-yhteistyötä. Painoalatoiminnan organisointi ja johtaminen on delegoitu vastuuammattikorkeakouluille. Lisää tietoa painoalojen mukaisista hankkeista löydät osiosta Yrityksille ja yhteisöille ja painoalojen mukaisista opintomahdollisuuksista osiosta  Opiskelijalle. FUAS-liittouman painoalat ovat:
  •  Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys
  •  Ympäristö ja energiatehokkuus
  •  Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys
  •  Hyvinvoinnin turvaaminen
Lisätietoa FUAS-liittoumasta:

 
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lamk
  • Laurea-ammattikorkeakoulu